• Поддръжка и управление
Надолу

Поддръжка и управление

Спокойствието и сигурността на жителите са гарантирани от фирма за фасилити мениджмънт, която оперира на територията на комплекса и в съответствие с поетите от нея договорени задължения обезпечава:

  1. - 24-часова охрана с жива сила, 365 дни в годината;
  2. - Контрол на достъпа на всички лица и автомобили;
  3. - Денонощно видеонаблюдение и видеозаснемане на входовете, подходите, подземния паркинг и общите части в междублоковото
  4.   пространство;
  5. - Поддържане на озеленяването и осъществяване на съответните мероприятия за тази цел;
  6. - Почистване на подземните паркинги, жилищните входове, алеите и прилежащите улици от сняг и всякакви отпадъци;
  7. - Поддръжка на техническите съоръжения в комплекса;
  8. - Предприемане на необходимите действия в случай на аварии и неотложни ремонти;
  9. - Разплащания с фирмите- доставчици на вода ,електроенергия и други услуги за общите части;

Таксата за поддръжка е установена на 1 лев месечно без ДДС на квадратен метър. Изчислява се върху застроената площ на жилището (с влючени тераси) плюс квадратурата на идеалните части от общите части и нетната площ на паркоместата.

За професионалното и прозрачно управление и поддръжка на комплекс "Елизиум" използваме специализиран софтуер: Elysium Property Management Software, снабден с клиентска платформа,  осигуряваща информация за притежавания имот и за комплекса.

 

Вход в ELYSIUM PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE:

https://elysium.llvtechnology.com