Изберете вход:
от до
Блок 176
Инфо Тип Вход Етаж Брой стаи Изглед Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
i Апартамент 1 A П 4 Юг/Запад/Изток 118.5 m² 142.86 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 A П 3 Изток 113.50 m² 136.84 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 A П 3 Запад 104.70 m² 126.23 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 A 1 4 Юг/Запад/Изток 127.20 m² 153.35 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 A 1 2 Изток 64.20 m² 77.40 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 A 1 2 Изток 67.30 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 A 1 3 Запад 94.50 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 A 2 4 Юг/Запад/Изток 127.20 m² 153.35 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 A 2 2 Изток 64.20 m² 77.40 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 A 2 2 Изток 67.30 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 A 2 3 Запад 94.50 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12+13 A 3 5 Юг/Изток 194.50 m² 234.49 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 A 3 2 Изток 67.30 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 A 3 3 Запад 94.5 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16 A 4 4 Юг/Изток 127.2 m² 153.35 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 17 A 4 2 Изток 64.2 m² 77.40 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 A 4 2 Изток 67.3 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 A 4 3 Запад 94.50 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 20 A T 3 Юг/Запад/Изток 112.7 m² 135.87 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 21 A T 1 Изток 59.3 m² 71.49 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 22 A T 4 Изток/Запад 164.8 m² 198.68 m² 1014.22 € 201 506 € Свободен
i Апартамент 1 Б П 2 Изток/Запад 79.90 m² 96.33 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Б П 3 Изток 111.60 m² 134.55 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 Б П 3 Запад 107.00 m² 129.00 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Б 1 2 Изток/Запад 69.30 m² 83.55 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Б 1 2 Изток 64.40 m² 77.64 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Б 1 2 Изток 67.50 m² 81.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 Б 1 3 Запад 100.00 m² 120.56 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 Б 2 2 Изток/Запад 69.30 m² 83.55 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Б 2 2 Изток 64.40 m² 77.64 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Б 2 2 Изток 67.50 m² 81.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Б 2 3 Запад 100.00 m² 120.56 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 Б 3 2 Изток/Запад 69.30 m² 83.55 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 Б 3 2 Изток 64.40 m² 77.64 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 Б 3 2 Изток 67.5 m² 81.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Б 3 3 Запад 100 m² 120.56 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16+17 Б 4 4 Изток/Запад 134.5 m² 162.15 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 Б 4 2 Изток 67.5 m² 81.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 Б 4 3 Запад 100 m² 120.56 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 20 Б T 2 Изток/Запад 67.8 m² 81.74 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 21 Б T 2 Изток 64.3 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 22 Б T 4 Изток/Запад 158.4 m² 190.97 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 В П 2 Изток/Запад 79.90 m² 96.33 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 В П 3 Изток 113.13 m² 136.39 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 В П 3 Запад 107.10 m² 129.12 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 В 1 2 Изток/Запад 69.30 m² 83.55 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 В 1 2 Изток 64.40 m² 77.64 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 В 1 2 Изток 67.30 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 В 1 3 Запад 94.50 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8+9 В 2 4 Изток/Запад 134.50 m² 162.15 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 В 2 2 Изток 67.30 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 В 2 3 Запад 94.50 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 В 3 2 Изток/Запад 69.30 m² 83.55 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 В 3 2 Изток 64.40 m² 77.64 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 В 3 2 Изток 67.3 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 В 3 3 Запад 94.50 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16+17 В 4 4 Изток/Запад 134.50 m² 162.15 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 В 4 2 Изток 67.30 m² 81.14 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 В 4 3 Запад 94.50 m² 113.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 20 В T 2 Изток/Запад 67.80 m² 81.74 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 21 В T 2 Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 22 В T 4 Изток/Запад 158.5 m² 191.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 Г П 2 Север 70.00 m² 84.39 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Г П 3 Запад/Север 94.70 m² 114.17 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 Г П 2 Запад 72.50 m² 87.41 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Г П 2 Изток/Запад 66.20 m² 79.81 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Г 1 3 Юг/Север 92.80 m² 111.88 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Г 1 3 Запад/Север 94.30 m² 113.69 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 Г 1 2 Запад 71.00 m² 85.60 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 Г 1 2 Изток/Запад 61.00 m² 73.54 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Г 2 3 Юг/Север 92.80 m² 111.88 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Г 2 3 Запад/Север 94.30 m² 113.69 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Г 2 2 Запад 71.00 m² 85.60 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 Г 2 2 Изток/Запад 61.00 m² 73.54 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 Г 3 3 Юг/Север 92.80 m² 111.88 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 Г 3 3 Запад/Север 94.3 m² 113.69 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Г 3 2 Запад/Север 71.00 m² 85.60 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16 Г 3 2 Изток/Запад 61.00 m² 73.54 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 17 Г 4 3 Юг/Север 92.80 m² 111.88 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 Г 4 3 Запад/Север 94.30 m² 113.69 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 Г 4 2 Запад 71.00 m² 85.60 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 20 Г 4 2 Изток/Запад 61.00 m² 73.54 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 21 Г T 3 Юг/Север 86.90 m² 104.77 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 22 Г T 2 Запад/Север 79.10 m² 95.36 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 23 Г T 4 Изток/Запад 137.50 m² 165.77 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 Д П 3 Юг/Север 121.70 m² 146.72 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Д П 3 Юг/Север 96.10 m² 115.86 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 Д 1 2 Юг/Север 75.40 m² 90.90 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Д 1 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Д 1 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Д 2 2 Юг/Север 75.40 m² 90.90 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 Д 2 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 Д 2 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Д 3 2 Юг/Север 75.40 m² 90.90 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Д 3 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Д 3 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12+13 Д 4 4 Юг/Север 145.50 m² 175.42 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 Д 4 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Д Т 2 Юг/Север 72.60 m² 87.53 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16 Д Т 1 Юг 63.10 m² 76.07 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 17 Д Т 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 Е П 3 Юг/Север 96.10 m² 115.86 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Е П 3 Юг/Север 119.60 m² 144.19 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 Е 1 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Е 1 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Е 1 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Е 2 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 Е 2 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 Е 2 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Е 3 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Е 3 2 Юг 66.6 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Е 3 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 Е 4 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 Е 4 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 Е 4 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Е T 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16+17 Е T 3 Юг/Север 108.60 m² 130.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 Ж П 2 Север 59.4 m² 71.6 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Ж П 3 Юг/Север 128.3 m² 154.68 m² 916.98 € 141 839 € Запазен
i Апартамент 3 Ж П 2 Запад 66.9 m² 80.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Ж П 2 Юг/Изток 64.9 m² 78.24 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Ж П 2 Юг/Запад 75.1 m² 90.54 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Ж 1 3 Юг/Север 90.2 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 Ж 1 2 Север 57.80 m² 69.68 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 Ж 1 2 Изток/Север 66.50 m² 80.17 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Ж 1 2 Юг/Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Ж 1 2 Изток/Запад 61.10 m² 73.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Ж 1 3 Юг/Север 83.10 m² 100.19 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 Ж 2 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 Ж 2 2 Север 57.80 m² 69.68 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 Ж 2 2 Изток/Север 66.50 m² 80.17 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Ж 2 2 Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16+17 Ж 2 5 Юг/Запад/Изток 151.70 m² 182.89 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 Ж 3 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 Ж 3 2 Север 57.80 m² 69.68 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 20 Ж 3 2 Изток/Север 66.50 m² 80.17 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 21 Ж 3 2 Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 22+23 Ж 3 5 Юг/Запад/Изток 150.00 m² 180.84 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 24 Ж 4 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 25 Ж 4 2 Север 57.80 m² 69.68 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 26 Ж 4 2 Изток/Север 66.50 m² 80.17 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 27 Ж 4 4 Юг/Запад/Изток 188.00 m² 226.65 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 28 Ж T 4 Юг/Изток/Север 244.10 m² 294.29 m² 0 € 0 € Продаден