Изберете вход:
от до
Блок 177
Инфо Тип Вход Етаж Брой стаи Изглед Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
i Апартамент 1 А П 2 Север 76.90 m² 92.71 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 29 А П 3 Запад 107.00 m² 129.00 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 А П 2 Запад 70.70 m² 85.24 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 А П 2 Юг/Запад 68.00 m² 81.98 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 А П 3 Юг/Изток 92.20 m² 111.16 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 А 1 3 Юг/Север 99.90 m² 120.44 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 А 1 1 Север 56.00 m² 67.51 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 А 1 1 Запад 51.00 m² 61.49 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 А 1 2 Запад 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 А 1 2 Юг/Запад 60.70 m² 73.18 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 А 1 3 Юг/Изток 97.10 m² 117.06 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 А 2 3 Юг/Север 99.90 m² 120.44 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 А 2 1 Север 56.00 m² 67.51 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 А 2 1 Запад 51.00 m² 61.49 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 А 2 2 Запад 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 А 2 2 Юг/Запад 60.70 m² 73.18 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16 А 2 3 Юг/Изток 97.10 m² 117.06 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 17 А 3 3 Юг/Север 99.90 m² 120.44 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 А 3 1 Север 56.00 m² 67.51 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 А 3 1 Запад 51.00 m² 61.49 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 20 А 3 2 Запад 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 21 А 3 2 Юг/Запад 60.70 m² 73.18 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 22 А 3 3 Юг/Изток 97.10 m² 117.06 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 23 А 4 3 Юг/Север 99.90 m² 120.44 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 24 А 4 1 Север 56.00 m² 67.51 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 25 А 4 2 Запад 78.90 m² 95.12 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 26 А 4 4 Юг/Запад/Изток 172.40 m² 207.85 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 27 А Т 3 Юг/Север 98.10 m² 118.27 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 28 А Т 2 Запад/Север 95.40 m² 115.02 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 Б П 3 Юг/Север 119.60 m² 144.19 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Б П 3 Юг/Север 84.80 m² 102.24 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 Б 1 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Б 1 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Б 1 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Б 2 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7+8 Б 2 4 Юг/Север 156.80 m² 189.04 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Б 3 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Б 3 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Б 3 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 Б 4 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13+14 Б 4 5 Юг/Север 156.80 m² 189.04 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Б T 2 Юг/Север 71.40 m² 86.08 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16 Б T 1 Юг 63.10 m² 76.07 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 17 Б T 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 В П 3 Юг/Север 84.80 m² 102.24 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 В П 3 Юг/Север 119.60 m² 144.19 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 В 1 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 В 1 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 В 1 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6+7 В 2 4 Юг/Север 156.80 m² 189.04 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 В 2 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 В 3 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 В 3 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 В 3 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 В 4 3 Юг/Север 90.40 m² 108.99 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 В 4 2 Юг 66.60 m² 80.29 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 В 4 2 Юг/Север 73.90 m² 89.09 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 В T 3 Юг/Север 90.20 m² 108.75 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16+17 В T 3 Юг/Север 108.60 m² 130.93 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 Г 1 3 Изток/Запад 88.30 m² 106.46 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Г 1 3 Запад/Север 83.60 m² 100.79 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 Г 1 1 Север 46.20 m² 55.70 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Г 1 3 Юг/Север 89.90 m² 108.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Г 2 3 Изток/Запад 88.30 m² 106.46 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Г 2 3 Изток/Север 83.60 m² 100.79 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 Г 2 1 Север 46.20 m² 55.70 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 Г 2 3 Юг/Север 89.90 m² 108.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Г 3 3 Изток/Запад 88.30 m² 106.46 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Г 3 3 Изток/Север 83.60 m² 100.79 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Г 3 1 Север 46.20 m² 55.70 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 Г 3 3 Юг/Север 89.90 m² 108.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 Г 4 3 Изток/Запад 88.30 m² 106.46 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 Г 4 3 Изток/Север 83.60 m² 100.79 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Г 4 1 Север 46.20 m² 55.70 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16 Г 4 3 Юг/Север 89.90 m² 108.38 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 17 Г Т 3 Изток/Запад 102.50 m² 123.58 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 Г Т 3 Изток/Север 106.00 m² 127.79 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 Г Т 2 Юг/Север 79.50 m² 95.85 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 1 Д 1 1 Запад 52.10 m² 62.81 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 2 Д 1 1 Изток 52.10 m² 62.81 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 3 Д 1 2 Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 4 Д 1 2 Изток 64.50 m² 77.76 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 5 Д 1 3 Запад 92.40 m² 111.40 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 6 Д 2 2 Юг/Запад 61.10 m² 73.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 7 Д 2 2 Юг/Изток 61.10 m² 73.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 8 Д 2 2 Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 9 Д 2 2 Изток 64.50 m² 77.76 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 10 Д 2 3 Запад 92.40 m² 111.40 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 11 Д 3 2 Юг/Запад 61.10 m² 73.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 12 Д 3 2 Юг/Изток 61.10 m² 73.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 13 Д 3 2 Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 14 Д 3 2 Изток 64.50 m² 77.76 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 15 Д 3 3 Запад 92.40 m² 111.40 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 16 Д 4 2 Юг/Запад 61.10 m² 73.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 17 Д 4 2 Юг/Изток 61.10 m² 73.66 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 18 Д 4 2 Изток 64.30 m² 77.52 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 19 Д 4 2 Изток 64.50 m² 77.76 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 20 Д 4 3 Запад 92.40 m² 111.40 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 21 Д Т 2 Юг/Запад/Изток 113.00 m² 136.23 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 22 Д Т 1 Изток 59.50 m² 71.73 m² 0 € 0 € Продаден
i Апартамент 23 Д Т 4 Изток/Запад 157.70 m² 190.12 m² 0 € 0 € Продаден